سالم خبر 13 شهريور 1402 ساعت 17:50 https://www.saalemnews.com/news/15259/ایران-جراحی-ربات-۲۰-سال-دنیا-عقب -------------------------------------------------- عنوان : ایران در جراحی با ربات ۲۰ سال از دنیا عقب است -------------------------------------------------- سالم‌خبر: عضو هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ، نسبت به تبعات فاصله علمی‌ پزشکان و اساتید ایرانی با دنیا هشدار داد و گفت: در برخی موارد فاصله علم ما به قدری با دنیا زیاد شده که قابل مقایسه نیست مثل جراحی رباتیک. متن : سالم‌خبر: عضو هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ، نسبت به تبعات فاصله علمی‌ پزشکان و اساتید ایرانی با دنیا هشدار داد و گفت: در برخی موارد فاصله علم ما به قدری با دنیا زیاد شده که قابل مقایسه نیست مثل جراحی رباتیک. علی جعفریان، افزود: وقتی در ایران ربات نداریم و هیچ کسی نمی‌تواند به خارج از کشور برود و جراحی با ربات را یاد بگیرد، عملاً ۲۰ سال از دنیا در این حوزه عقب هستیم. رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: ممکن است جراح رباتیک بسازیم اما اینکه به مرحله کلینیکال برسیم سال‌ها فاصله داریم. وی افزود: در کشور ما استفاده از پیشرفت صنعت فناوری رباتیک در حد بازار آموزشی قابل استفاده است اما جراحی رباتیک در دنیا از ۲۰ سال پیش شناخته شده است و به صورت روتین انجام می‌گیرد. جعفریان گفت: در هر حال، شرایط خوبی در محیط آکادمیک به ویژه در گروه پزشکی در حوزه ارتباطات بین المللی نداریم.