سالم خبر 9 خرداد 1403 ساعت 18:18 https://www.saalemnews.com/news/16861/بدهی-مراکز-درمانی-شرکت-های-تجهیزات-پزشکی-پرداخت-می-شود -------------------------------------------------- عنوان : بدهی مراکز درمانی به شرکت‌های تجهیزات پزشکی پرداخت می‌شود -------------------------------------------------- سالم‌خبر: مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، گفت: یکی از پیگیری‌های اساسی حوزه تجهیزات پزشکی تأمین نقدینگی است و بدهی مراکز درمانی به شرکت‌های تجهیزات پزشکی در اولویت اقدامات قرار گرفته است. متن : سالم‌خبر: مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، گفت: یکی از پیگیری‌های اساسی حوزه تجهیزات پزشکی تأمین نقدینگی است و بدهی مراکز درمانی به شرکت‌های تجهیزات پزشکی در اولویت اقدامات قرار گرفته است. سعیدرضا شاهمرادی همچنین افزود: ما مستمرا پیگیر پرداخت مطالبات مراکز درمانی از بیمه‌ها و سازمان برنامه و بودجه هستیم تا از محل آن بدهی شرکت‌های تجهیزات پزشکی پرداخت شود. شاهمرادی با اشاره به لزوم اختصاص بودجه مناسب برای نگهداشت تجهیزات پزشکی، افزود: باید برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها بودجه اختصاصی به عنوان هزینه نگهداشت تجهیزات پزشکی در مابه التفاوت ارزی لحاظ شود.