سالم خبر 23 اسفند 1401 ساعت 15:54 https://www.saalemnews.com/news/14114/۷-نفر-تهران-دلیل-حوادث-چهارشنبه-آخر-سال-سه-شنبه-ظهر-فوت-کردند -------------------------------------------------- عنوان : ۷ نفر در تهران به دلیل حوادث چهارشنبه آخر سال تا سه شنبه ظهر فوت کردند -------------------------------------------------- سالم خبر: رئیس مرکز اورژانس تهران از فوت ۷ نفر و ۹۷ نفر مصدوم تا این لحظه به دلیل حوادث چهارشنبه آخر سال خبر داد . متن : سالم خبر: رئیس مرکز اورژانس تهران از فوت ۷ نفر و ۹۷ نفر مصدوم تا این لحظه به دلیل حوادث چهارشنبه آخر سال خبر داد . به گزارش سالم خبر، یحیی صالح طبری رئیس مرکز اورژانس تهران افزود: تا این لحظه ۹۷نفر مصدوم و ۷ نفر به دلیل حوادث چهارشنبه پایان سال جانشان را از دست دادند. وی پیش از این گفته بود: از میان مصدومان انتقالی ۹ نفر به بیمارستان شهدای یافت آباد، ۲ نفر به بیمارستان فارابی، ۷ نفر به بیمارستان مطهری، ۲ نفر به بیمارستان سینا و همچنین یک نفر به بیمارستان های امام حسین، حضرت رسول و هفتم تیر منتقل شدند و همچنین ۱۴ نفر نیز در محل درمان شده و چهار نفر در حوادث چهارشنبه آخرین سال تا این لحظه در تهران فوت کردند. این آمار مربوط به اول اسفند تا این لحظه است.