سالم خبر 24 آبان 1402 ساعت 18:03 https://www.saalemnews.com/news/15708/معینی-زند-منصوری-وارد-هیات-مدیره-سندیکای-تولیدکنندگان-مکمل-شدند -------------------------------------------------- عنوان : معینی‌زند و منصوری وارد هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل شدند -------------------------------------------------- سالم‌خبر: امیرحسین معینی زند و مهرشاد منصوری به عنوان نمایندگان شرکت‌های تولیدقراردادی در هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران انتخاب شدند. متن : سالم‌خبر: امیرحسین معینی زند و مهرشاد منصوری به عنوان نمایندگان شرکت‌های تولیدقراردادی در هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران انتخاب شدند. انتخاب دو نماینده از میان شرکت‌های تولید قراردادی برای حضور در ترکیب هیات مدیره سندیکا، از دستور جلسات امروز مجمع سالانه سندیکای مکمل بود  با شمارش آراء امیرحسین معینی زند با ۶۹ رای و  مهرشاد منصوری با ۵۲ رای به عنوان عضو اصلی وارد ترکیب هیات مدیره کنونی شدند.  همچنین فضل‌الله حیدرنژاد به عنوان بازرس اصلی و حمید یافتیان به عنوان بازرس علی‌البدل این دوره سندیکا انتخاب شدند.