سالم خبر 21 بهمن 1398 ساعت 12:25 https://www.saalemnews.com/gallery/6049/2/برگی-دیگر-قصه-های-خوش-کوچ -------------------------------------------------- داروسازی دکتر عبیدی در سومین سال متوالی درمیان عشایر خوزستان عنوان : برگی دیگر از قصه های "خوش کوچ" -------------------------------------------------- متن :