موافقت وزارت بهداشت با تشکیل سازمان پیوند اعضا
تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱۳۹۷
بانک ثبت اطلاعات پیوند کلیه در کشور نداریم
تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱۳۹۷
امید درمان بیماران آلزایمر با مطالعه بر روی افراد سالمند سالم
تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱۳۹۷
چهاردهمین کنفرانس انجمن آسیایی انتقال خون برگزار می‌شود
تاریخ انتشار : ۰۹ مهر ۱۳۹۷
سکوت قانون در برابر مخدرهای جدید تامل برانگیز است
تاریخ انتشار : ۰۹ مهر ۱۳۹۷