لطفا توجه کنید! شما دچار پرفشاری خون هستید  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
هشدار برای سیر صعودی وقوع سکته مغزی در ایران
تاریخ انتشار : ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
تاریخ انتشار : ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
مبنای کنترل ملی فشارخون در کشور همان گایدلاین های قدیمی است
تاریخ انتشار : ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
چرا برخی پزشکان در مطب خود دستگاه فشارسنج خون ندارند
تاریخ انتشار : ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸