بیماران مبتلا به پرفشاری‌خون می توانند روزه‌دار باشند اما...!
تاریخ انتشار : ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بسیج ملی کنترل فشارخون بالا صرفه اقتصادی به همراه دارد
تاریخ انتشار : ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
ابتلای یک سوم جمعیت کشور به فشارخون بالا
تاریخ انتشار : ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
استفاده از رویکرد دارو درمانی شخصی در درمان پرفشاری‌خون
تاریخ انتشار : ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
آمار ابتلای زنان سالمند به فشارخون بالا و زوال عقل تا سال 2030 نگران‌کننده است
تاریخ انتشار : ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸