ارسال اين مطلب به دوستان

(( ممکن است واکسن سل در کاهش مرگ‌ومیر ناشی از کرونا نقش داشته باشد ))