واکسن کرونای مدرنا وارد فاز سوم می شود

21 تير 1399 ساعت 14:43

سالم خبر: فاز سوم آزمایش های بالینی واکسن کووید19 شرکت مدرنا Moderna در حالی تا پایان این ماه آغاز می شود که نخستین داوطلب این واکسن تجربی در امریکا که 16 ماه مارس واکسینه شده بود، اظهار می دارد احساس بسیار خوبی دارد.


سالم خبر: فاز سوم آزمایش های بالینی واکسن کووید19 شرکت مدرنا Moderna در حالی تا پایان این ماه آغاز می شود که نخستین داوطلب این واکسن تجربی در امریکا که 16 ماه مارس واکسینه شده بود، اظهار می دارد احساس بسیار خوبی دارد.

این واکسن را شرکت بیوتکنولوژی مدرنا با مشارکت انستیتو ملی سلامت امریکا NIH طراحی کرده است. 

مدرنا Moderna برای تولید یک میلیارد دز واکسن، قرادادی ده ساله با شرکت سوییسی داروسازی لونزا Lonza بسته است. 

برای ساخت واکس ام ان ار ای -123 برخلاف واکسن های سنتی از ویروس تضعیف شده استفاده نشده و به گفته ی سازندگان آن از مولکول پیام‌رسان آر ان ای بهره برده و به همین دلیل نیز این واکسن نمی تواندفرد را بیمار کند. 

 


کد مطلب: 7257

آدرس مطلب: http://saalemnews.com/news/7257/واکسن-کرونای-مدرنا-وارد-فاز-سوم-می-شود

سالم خبر
  http://saalemnews.com