براساس مطالعه بزرگ مجله ی لنست اعلام شد:

داروی هیدروکسی‌کلروکین مرگ و آریتمی بیماران کووید-19 را به شدت افزایش می‌دهد

3 خرداد 1399 ساعت 11:47

سالم خبر:استفاده از داروی هیدروکسی کلروکین برای درمان بیماران مبتلا به کروناویروس به رغم تایید و اصرارهای ترامپ  هم مرگ و هم آریتمی قلبی در بیماران کوید-۱۹ را افزایش می‌دهد. 


سالم خبر: استفاده از داروی هیدروکسی کلروکین برای درمان بیماران مبتلا به کروناویروس به رغم تایید و اصرارهای ترامپ  هم مرگ و هم آریتمی قلبی در بیماران کووید-۱۹ را افزایش می‌دهد. 
 
به گزارش سالم خبر از نیویورک‌تایمز در مطالعه بزرگ مجله ی لنست مشخص شده است که براساس سومین مطالعه برروی تاثیرگذاری داروی هیدروکسی کلروکین مشخص شده است که این دارو بر درمان بیماران کووید19 کاملا بی تاثیر است.
 
با مطالعه بر تعداد 96 هزار و 32 نفر در ۶۷۱ بیمارستان در ۶ کشور، تعداد ۱۴۸۸۸ بیمار در گروه درمان با کلروکین یا هیدروکسی کلروکین با و یا بدون ماکرولید و  ۸۱۱۴۴ بیمار نیز در گروه کنترل قرار داشته اند. 

بعد از کنترل عوامل مختلف و در مقایسه با گروه کنترل، ریسک مرگ در بیماران تحت درمان هیدروکسی کلروکین به تنهایی به میزان ۱۸درصد، با هیدروکسی کلروکین با ماکرولید ۲۳/۸درصد، با کلروکین به تنهایی ۱۶/۴درصد، با کلروکین با ماکرولید ۲۲/۲ درصد افزایش یافت.
 
همچنین در مقایسه با گروه کنترل، خطر آریتمی های بطنی در هر یک از گروههای درمانی با هیدروکسی کلروکین به تنهایی ۶/۱درصد، با هیدروکسی کلروکین با ماکرولید۸/۱درصد، با کلروکین به تنهایی ۴/۳ درصد و با کلروکین با ماکرولید ۶/۵درصد افزایش یافته است.
 
محققین در این مطالعه هیچ گونه تاثیری در درمان بیماران کووید19 با این داروها نیافتند.
 


کد مطلب: 6870

آدرس مطلب: http://saalemnews.com/news/6870/داروی-هیدروکسی-کلروکین-مرگ-آریتمی-بیماران-کووید-19-شدت-افزایش-می-دهد

سالم خبر
  http://saalemnews.com