۰

درخواست اعاده حیثیت رییس نظام پزشکی در نامه ای به دادستان تهران

تاریخ انتشار :
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۰
کد مطلب : ۱۰۱۱
درخواست اعاده حیثیت رییس نظام پزشکی در نامه ای به دادستان تهران
سالم خبر :دکتر ایرج فاضل ،رییس کل نظام پزشکی کشور به دنبال انتشار گزارشی با عنوان "تبانی دراتاق عمل"،درنامه ای به دادستان تهران خواستاربرخورد قانونی و قضائی با روزنامه شرق ورسیدگی به مسایل واتهامات مطرح شده علیه جامعه پزشکی دراین گزارش شد.

در بخشی از این نامه آمده است که در پی انتشار گزارشی در روزنامه شرق در نتیجه پزشکان و جراحان به آفرگیری و سهم خواری در پزشکی متهم شده اند . قطع نظر از صحت و سقم موضوع که رسیدگی به آن در صلاحیت آن دادسرا است از آن جهت که انتشار اینگونه گزارشات در صورت احراز وظیفه و رسالت ما را در برخورد با اینگونه جرایم وتخلفات سنگین و در صورت عدم صحت و کذب بودن آن موجبات تشویش اذهان عمومی و سلب اعتماد عمومی به گروههای مرجع بویژه جامعه خدوم پزشکی را فراهم می کند و خسارات جبران ناپذیری بر پیکره جامعه وارد و مدتها طول می کشد تا به اعتماد عمومی بازگردد و در اینصورت برخورد قانونی با اشاعه دهندگان اخبار کذبو بی اساس وظیفه سنگین ماست لذا از مقام محترم به عنوان مدعی العموم انتظار دارد با احضار مسوولان روزنامه مزبور و اخذ مستندات گزارش تفصیلی مزبود اولا با شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی و ارائه کنندگان تجهیزات پزشکی با کیفیت یا غیر استاندارد که موجبات اخلال در نظم و انتظام جامعه پزشکی و به مخاطره افکندن سلامت بیماران می گردند را به عنوان راشی یا هر اتهام دیگری که متوجه آنهاست برخورد قانونی و به اشد مجازات رسانید.

همچنین در ادامه آمده است که ثانیا آن دسته از پزشکان و جراحان یا صاحبان حرف پزشکی که با سهم خواری در پزشکی موجبات هتک حرمت جامعه پزشکی را فراهم نموده و با رفتارهای غیر حرفه ای و غیر اخلاقی مرتکب اعمال خلاف شئون پزشکی گردیده اند در صورتی که اعمال و رفتار آنان مشمول اعمال مجرمانه نیست از آن جهت که اینگونه رفتارها تخلف انتظامی است مراتب جهت تعقیب و مجازات انتظامی آنان به دادسرای انتظامی نظام پزشکی تهران بزرگ اعلام فرمایند ثالثا در صورت عدم احراز جرم تخلفی از ناحیه پزشکان و جراحان و یا ارائه کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی به آنان که حلقه سهم خواری در پزشکی را تشکیل می دهند مقرر فرمایید با نویسندگان و اشاعه دهندگان اینگونه اخبار کذب و بی اساس که موجب تشویش اذهان عمومی و فروریختن رابطه مستحکم پزشک و بیمار می گردند برخورد قانونی و نتیجه امر به اطلاع مردم عزیز و شریف ایران رسانیده شود.
کد مطلب : ۱۰۱۱
نام شما

آدرس ايميل شما