سالم خبر 1 آبان 1398 ساعت 13:39 http://saalemnews.com/news/5634/مصرف-داروی-فشار-خون-بالا-قبل-خواب-اثربخشی-بیشتری -------------------------------------------------- عنوان : مصرف داروی فشار خون بالا قبل از خواب اثربخشی بیشتری دارد -------------------------------------------------- متن : سالم خبر: نتایج آخرین تحقیقات در مورد چگونگی مصرف داروی فشارخون بالا نشان می دهد که مصرف این نوع داروهاهنگام خواب اثربخشی بیشتری دارد. این متخصصان اسپانیایی به تازگی کشف کرده اند که مصرف داروی فشار خون بالا در شب و هنگام خواب می تواند خطر حمله قلبی و سکته مغزی را به نصف کاهش دهد. این کارشناسان اظهار داشتند: یافته های بدست آمده می تواند دستور مصرف چنین داروهای تجویزی را تغییر دهد هرچند این پرسش مطرح است که چرا مصرف داروی فشار خون بالا در شب این اثربخشی را دارد. اثربخشی بیشتر داروی فشار خون بالا هنگامیکه پیش از خواب مصرف شود به ساعت زیستی بدن مرتبط است و می توان گفت که روند فرآوریِ مواد و ترکیب های شیمیایی در بدن در طول ۲۴ ساعت متفاوت است. به گفته محققان وقتی یک دارو در زمان های مختلف از شبانه روز مصرف می شود می تواند اثرات متفاوتی داشته باشد. همچنین مصرف داروی فشار خون بالا با دوز برابر در دو زمان مختلف فارماکوکینتیک متفاوتی دارد و بنابراین همچون دو داروی مختلف رفتار می کند. به گزارش روزنامه گاردین، همچنین تحقیقاتی که در گذشته انجام گرفته نشان می دهد "فشار خون بالا هنگام خواب" و همچنین "اختلاف ناچیز بین میزان فشارخون در طول روز و شب" از عوامل خطرزای مهم در بروز مشکلات قلبی عروقی هستند.