سالم خبر 2 آبان 1397 ساعت 12:20 http://saalemnews.com/gallery/2664/2/کنفرانس-منطقه-آسیا-اقیانوسیه-حضور-معاون-اول-ریاست-جمهوری-دکتر-حسن-هاشمی -------------------------------------------------- عنوان : کنفرانس منطقه آسیا - اقیانوسیه با حضور معاون اول ریاست جمهوری و دکتر حسن هاشمی -------------------------------------------------- متن :