سالم خبر 17 بهمن 1397 ساعت 10:33 http://saalemnews.com/news/3951/رمزگشایی-ارتباط-بین-بهداشت-ضعیف-دهان-دندان-آلزایمر -------------------------------------------------- عنوان : رمزگشایی از ارتباط بین بهداشت ضعیف دهان و دندان و آلزایمر -------------------------------------------------- متن : سالم خبر : محققان دریافتند بین باکتری های مربوط به نوع شایع بیماری لثه و افراد مبتلا به زوال عقل ارتباط وجود دارد. به گزارش سالم خبر از مهر ، محققان دریافتند پروتئازهای سمی حاصل از باکتری ای موسوم بهgingipainدر مغز بیماران مبتلا به آلزایمر هم وجود دارد و میزان آن با پاتولوژی تائو و یوبیکویتین مرتبط است. آزمایش بر روی موش ها تایید می کند که باکتری ها می توانند از دهان به مغز انتقال یابند و پروتئین سمی مترشح از آنها موسوم بهgingipainموجب تخریب نورون های مغزی می شود. این باکتری ها همچنین موجب افزایش تولید آمیلوئیدبتا می شوند؛ بخشی از پلاک های آمیلوئید که با بیماری آلزایمر مرتبط هستند. در همین راستا محققان داروی را با هدف توقف این پروتئین های سمی بر روی موش ها آزمایش کردند و دریافتند آنها قادر به توقف این روند نابودی در مغز هستند. محققان در ۵۱ نمونه از ۵۳ نمونه مغز کالبدشکافی شده بیماران مبتلا به آلزایمر به وجود باکتری مشابه پی بردند. تیم تحقیق در حال حاضر داروی جدیدی را با امید به درمان انسان توسعه داده است و قصد دارد تا اواخر سال ۲۰۱۹ آن را بر روی بیماران مبتلا به آلزایمر خفیف تا متوسط آزمایش نماید.