سالم خبر 25 آبان 1399 ساعت 15:56 http://saalemnews.com/news/8225/هنوز-هیچ-یک-واکسن-های-کرونا-کشور-مجوز-مطالعات-بالینی-نداده-ایم -------------------------------------------------- حیدر محمدی مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو : عنوان : هنوز به هیچ یک از واکسن‌های کرونا در کشور مجوز مطالعات بالینی نداده‌ایم -------------------------------------------------- سالم خبر: هنوز برای مطالعات بالینی هیچ یک از واکسن های کرونا در کشور مجوز رسمی صادر نشده است و هیچ یک از شرکت ها وارد فاز بالینی نشده است. متن : سالم خبر:هنوز برای مطالعات بالینیهیچ یک از واکسن های کرونا در کشور مجوز رسمی صادر نشده است و هیچ یک از شرکت ها وارد فاز بالینی نشده است. به گزارش سالم خبر، حیدر محمدی مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارودر نشست آنلاین سندیکای صاحبان صنایع دارویی، درباره وضعیت صدور مجوز برای آغاز مطالعه بالینی واکسن ایرانی کرونا، گفت: ما هنوز مجوز رسمی برای مطالعات بالینی انسانی واکسن کرونا را صادر نکرده ایم و هیچ شرکتی وارد فاز بالینی نشده است و همه واکسن ها در مرحله پیش بالینی هستند. وی افزود: البته در مرحله ای هستیم که برخی شرکت ها تقاضا کرده اند که مطالعات بالینی خود را در فاز یک، دو و سه آغاز کنند. امیدواریم این موضوع ظرف روزها یا هفته های آینده استارت بخورد. وی درباره چهار داروی گیاهی کرونا نیز گفت: هر مجموعه ای که از طریق مجموعه ما درخواست صدور مجوز کرده باشند، درخواست هایشان بررسی می شود و مستنداتی از آنها خواسته می شود که ارائه می کنند. برخی از داروهایی که مجوز دریافت کرده اند، درمان علامتی علائم بیماری کروناست و برخی از این داروها هم درمان احتمالی کروناست. البته هیچ داروی شیمیایی و گیاهی که درمان قطعی کرونا باشد، تاکنون نداشته ایم وسازمان غذا و دارو با عنوان داروی قطعی کرونا به هیچ دارویی مجوز تولید نداده است.