سالم خبر 21 تير 1399 ساعت 14:37 http://saalemnews.com/news/7262/۸۰-درصد-جوانان-کرونایی-ناقلان-خاموش-هستند -------------------------------------------------- عنوان : ۸۰ درصد جوانان کرونایی ناقلان خاموش هستند -------------------------------------------------- سالم خبر: نتایج اولیه یک مطالعه جدید حاکی از آن است که در بیش از ۸۰ درصد از جوانان آلوده به کروناویروس، علائمی از بیماری مشاهده نمی‌شود. متن : سالم خبر: نتایج اولیه یک مطالعه جدید حاکی از آن است که در بیش از ۸۰ درصد از جوانان آلوده به کروناویروس، علائمی از بیماری مشاهده نمی شود. به گزارش سالم خبر از ایسنا، نتایج اولیه این تحقیق نشان می دهد که در بیش از ۸۰ درصد افراد ۲۰ سال و جوان تر پس از آنکه به کروناویروس جدید آلوده می شوند، علائمی از بیماری ظاهر نمی شود. بررسی متخصصان علوم پزشکی در ایتالیا نشان می هد بیش از ۸۰ درصد از جوانان آلوده به کروناویروس جدید از ناقلان خاموش بیماری به حساب می آیند. در این مطالعه محققان ایتالیایی ارزیابی کردند که چه میزان از افراد آلوده به کروناویروس جدید علائمی از بیماری را از خود بروز می دهند. آنان اطلاعات مربوط به ۵۴۸۴ نفر را که در ارتباط نزدیک به افراد آلوده به کروناویروس جدید بودند مورد بررسی قرار دادند. از این تعداد، ابتلای حدود ۲۸۲۴ نفر در بررسی های آزمایشگاهی تایید شد. به گزارش مدیکال نیوز تودی، بررسی اطلاعات فوق نشان داد از میان ۲۸۲۴ نفر فرد آلوده به کروناویروس، تنها ۸۷۶ نفر حدود ۳۱ درصد علائمی از بیماری را از خود نشان دادند. همچنین بررسی سن مبتلایان حاکی از آن بود که در ۸۱.۹ درصد از افراد ۲۰ سال و جوان تر، علائمی از بیماری پس از آلوده شدن به کروناویروس مشاهده نشده است. همچنین در میان افراد ۸۰ سال یا بیشتر تنها در ۳۵.۴ درصد از افراد آلوده علائمی از بیماری مشاهده نشده است.