سالم خبر 22 تير 1398 ساعت 11:37 http://saalemnews.com/gallery/5147/2/گزارش-تصویری-سفر-وزیر-بهداشت-استان-مازندران -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری سفر وزیر بهداشت به استان مازندران -------------------------------------------------- متن :