سالم خبر 6 فروردين 1399 ساعت 13:58 http://saalemnews.com/news/6405/اجرای-طرح-فاصله-گذاری-اجتماعی-جلوگیری-موج-دوم-کرونا -------------------------------------------------- عنوان : اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی برای جلوگیری از موج دوم کرونا -------------------------------------------------- سالم خبر: این طرح برای آن دسته از افرادی است که در خانه نمی‌نشینند و همراهی نمی‌کنند تا از موج دوم بیماری به دلیل ایاب و ذهاب‌ها جلوگیری کنیم. متن : سالم خبر: این طرح برای آن دسته از افرادی است که در خانه نمی نشینند و همراهی نمی کنند تا از موج دوم بیماری به دلیل ایاب و ذهاب ها جلوگیری کنیم. به گزارش سالم خبر از ایسنا، سعید نمکی با اشاره به طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا اظهار کرد: آمار غربالگری کرونا و طرح بسیج ملی مقابله با کرونا از مرز 47 میلیون و 500 هزار نفر گذشت. وی افزود: امروز با لطف خداوند و همت عزیزان در هیئت دولت و تایید رئیس جمهور طرح فاصله گذاری اجتماعی تصویب و قرار شد توسط رئیس جمهور ابلاغ شود. وزیر بهداشت با اشاره به همراهی و همت وزیر کشور و تیم کمیته امنیتی اجتماعی ستاد ملی مدیریت کرونا درباره طرح فاصله گذاری اجتماعی گفت: قرار شد جنبه هایی اجرایی لازم در نظر گرفته و طرح در اسرع وقت شروع شود. امید است همانطور که تا کنون مردم همراهی کردند و در خانه نشستند؛ برای آنها که در خانه نمی نشینند و همراهی نمی کنند این طرح را اجرایی کنیم تا از موج دوم بیماری به دلیل ایاب و ذهاب ها جلوگیری کنیم.