سالم خبر 21 مهر 1397 ساعت 11:00 http://saalemnews.com/gallery/2526/2/روایت-تصویری-سفر-دو-روزه-وزیر-بهداشت-مازندران-افتتاح-۱۵-پروژه-بهداشتی-درمانی-دانشجویی -------------------------------------------------- عنوان : روایت تصویری از سفر دو روزه وزیر بهداشت به مازندران و افتتاح ۱۵ پروژه بهداشتی، درمانی و دانشجویی -------------------------------------------------- متن :