سالم خبر 19 خرداد 1398 ساعت 9:49 http://saalemnews.com/gallery/4849/2/مراسم-تودیع-معارفه-سرپرست-سازمان-غذا-دارو -------------------------------------------------- عنوان : مراسم تودیع و معارفه سرپرست سازمان غذا و دارو -------------------------------------------------- متن :