سالم خبر 6 مرداد 1400 ساعت 17:01 http://saalemnews.com/news/10202/سیاست-گذاری-صحیحی-تامین-واکسن-نداشتیم -------------------------------------------------- محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با سالم‌خبر عنوان : سیاست‌گذاری صحیحی در تامین واکسن نداشتیم -------------------------------------------------- سالم‌خبر: حجم واکسنی که برای مردم در ایران تجویز شده می‌توانست مانند بسیاری از کشورهای همسایه یا کشوری همانند شیلی حجم بالاتری باشد ضمن اینکه می‌توانستیم ایمنی بالاتر و فضای سالم‌تری در ایران داشته باشیم اما متاسفانه در زمینه تهیه واکسن نتوانستیم به برنامه و اهداف تعیین شده دست یابیم. متن : سالم خبر: حجم واکسنی که برای مردم در ایران تجویز شده می توانست مانند بسیاری از کشورهای همسایه یا کشوری همانند شیلی حجم بالاتری باشد ضمن اینکه می توانستیم ایمنی بالاتر و فضای سالم تریدر ایران داشته باشیم امامتاسفانه در زمینه تهیه واکسن نتوانستیم به برنامه و اهداف تعیین شده دست یابیم. محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی در گفت وگو با سالم خبر درباره عللروند کند واکسیناسیون در کشور گفت: طبیعتا کمبود امکانات یکی از دلایل روند کند واکسیناسیون به شمار می رود اما به نظر من اگر سیاست گذاری صحیحی وجود داشت؛ حال، می توانستیم در شرایط بهتری باشیم. وی با اشاره به اینکه به نظر می رسد در زمینه تهیه واکسن نتوانستیم به برنامه و اهداف تعیین شده دست یابیم، عنوان کرد: فضای خارجی و وجود تحریم ها نیز مزیدی بر علت بوده است اما رغم همه این مشکلات، امکان تهیه واکسن بیشتر و بهتر در کشور فراهم بود. رئیس سازمان نظام پزشکی درباره سیاست دولت آینده تصریح کرد: باید از همه ظرفیت ها و امکانات بدون هیچ محدودیتی در جهت تهیه واکسن بهره برداری شود به همین منظور باید بسیج ملی نیزراه اندازی شود؛ این امر باید صورت گیرد ضمن آنکه بر اجرای پروتکل ها بدون چشم پوشی نظارت صورت گیرد به عنوان مثال در کره جنوبی اگر فردی به داخل مغازه ای بدون ماسک برود آن مغازه مشمول جریمه می شود، یا اگر فردی بدون ماسک در تاکسی سوار شود، راننده جریمه خواهد شد این در حالیست که در ایران چنین اتفاقاتی رخ نمی دهد. وی درباره عدم اجرای مناسب پروتکل ها اظهار کرد: وضع پروتکل ها یک سو و اعمال و اجرای آنها سوی دیگر است. پروتکل ها آنطور که باید و شاید اجرا و اعمالنشد. به گفته معاون بهداشتی وزیر بهداشت و رئیس جمهور پروتکل ها فقط ۴۸ درصد در کشور ما اعمال می شود؛ به نظر من، این امر جدیت فقط در قوه حکومت را نیاز دارد . ظفرقندی همچنین افزود: متاسفانه شاهد مواردی جزئی انحراف از سند واکسیناسیون بودیم که ما نیز در مواردی اعتراض کردیم اما به دستور وزیر قرار است بدون اطلاع وی دیگر چنین اتفاقی رخ ندهد.