سالم خبر 23 شهريور 1398 ساعت 16:35 http://saalemnews.com/news/5486/قلم-هورمون-رشد-بی-گناه -------------------------------------------------- عنوان : قلم هورمون رشد بی گناه است کیمیا جلالی -------------------------------------------------- متن : سالم خبر: رییس انجمن داروسازان تهران چندی پیش اعلام کرد:متاسفانه [در دوره قبلی وزارت بهداشت ] در برخی موارد کالاها و داروهایی تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند که بیشتر جنبه لوکس داشتند مانند قلم هورمون رشد که ۵۰ درصد آن هم در باشگاه های بدنسازی مورد سوء استفاده قرار می گیرد ... مانند این بود که بگوییم که ماشین بنز از پراید امنیت بیشتری دارد و بنابراین همه مردم از فردا سوار بنز شوند ... قبل از ورود به اعداد و ارقام و حساب و کتاب، به یک نکته واجب اشاره کنم: آنچه که در باشگاه های بدنسازی نادرست و نا به جا مصرف می شود به عکس گفته آقای خویی قلم هورمون رشد نیست، ویال هورمون رشد است. هورمون رشد رشد را فقط می شود زیر پوست تزریق کرد اما بدنسازان هورمون رشد را عمقی و عمدتاً در عضلات دوسر بازو، سینه ای بزرگ و چهارسر ران تزریق می کنند و سرسوزنِ کوتاه تر از یک سانتیمترِ قلم، به کارشان نمی آید. *** از سال 1383 تا سال 1396، فروش هورمون رشد در ایران 3.6 برابر شد؛ این رشد در فاصله سال 1383 تا سال 1388، 12درصد و در فاصله سال 1388 تا سال 1395، 218درصد بوده است. این تصویر، تصویری است بسیار نگران کننده و به احتمال خیلی زیاد، حاکی از مصرف نادرست و نیز قاچاق این دارو به خارج از کشور و در کنار اینها، تحمیل هزینه های سنگین غیرقانونی و خارج از موارد مصرف تعریف شده، به سازمان های بیمه گر درمانی اما این هزینه های اضافی را به هر چه بتوان اسناد داد به مصرف قلم، نمی توان. یک دلیل آن پیش تر و با توضیح چگونگی مصرف هورمون رشد در باشگاه های بدنسازی ذکر شد. دلیل دیگر آن است که این رشد نجومی، پیش از عرضه قلم هورمون رشد به بازار دارویی ایران رخ داده؛ در سال 1396 که قلم هورمون رشد در ایران به فروش رسید، مصرف کل هورمون رشد نه فقط بالا نرفت که 4درصد هم کاهش یافت. رشد نامتعارف فروش هورمون رشد در ایران، از سال 1388 آغاز شد؛ سال 1388 سالی بود که دو تولیدکننده بومی به جمع تامین کنندگان این دارو پیوستند چند تولید کننده دیگر صنایع داخلی به این گروه افزوده شدند. افت و خیزهای بازار هورمون رشد در نمودار نشان می دهد که سهم بازار تولید داخلی در این مدت در حدود عدد 75 درصد حفظ شده و فروش تولیدکنندگان بومی 196درصد و فروش واردکنندگان 188درصد افزایش یافته است. در این محدوده زمانی، همان طور که گفته شد، قلم هورمون رشد در بازار دارویی ایران به فروش نمی رفت.