سالم خبر 15 مرداد 1398 ساعت 12:39 http://saalemnews.com/gallery/5297/2/دیدار-گفت-وگوی-صمیمی-وزرای-بهداشت-جمهوری-اسلامی-ایران-لبنان -------------------------------------------------- عنوان : دیدار و گفت‌وگوی صمیمی وزرای بهداشت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لبنان -------------------------------------------------- متن :