سالم خبر 26 دی 1397 ساعت 11:30 http://saalemnews.com/gallery/3702/2/زنجبیل-این-گیاه-ستودنی -------------------------------------------------- عنوان : زنجبیل؛ این گیاه ستودنی است -------------------------------------------------- متن :