سالم خبر 6 شهريور 1397 ساعت 12:07 http://saalemnews.com/news/2073/تاثیر-منفی-آلودگی-هوا-هوش-شناختی -------------------------------------------------- عنوان : تاثیر منفی آلودگی هوا بر هوش شناختی -------------------------------------------------- متن : سالم خبر : نتایج یک تحقیق نشان می دهد که آلودگی هوا به "هوش شناختی" افراد آسیب وارد می کند. هوش شناختی به هوش طبیعیِ افراد یا حیوانات مربوط به مغز اشاره دارد که به عملکرد بیولوژیکی لازم برای انجام یک فعالیت هوشمندانه کمک می کند. به گزارش سالم خبر از ایسنا، بررسی ها حاکی از آن است کهقرار گرفتن در معرض آلودگی هوا می تواند تاثیرات مخربی را بر هوششناختی افراد داشته باشد. همچنین متخصصان بر این باروند که تاثیر منفی آلودگی هوا با افزایش سن بیشتر شده و تاثیر آن در مردانی با میزان تحصیلات پایین شدیدتر است. گروهی از متخصصانچینی و آمریکایی برای مدت چهار سال مهارت های زبانی و ریاضی ۲۰ هزار نفر را در چین مورد ارزیابی قرار دادند. به گفته آنها نتایج بدست آمده می تواند تمام جهان را در برگیرد چرا که بیش از ۹۱ درصد جمعیت جهان در معرض آلودگی هوا قرار دارند. آلودگی هوا که قاتل نامرئی شناخته می شود سالانه مرگ حدود هفت میلیون انسان را در جهان به دنبال دارد. محققان مشاهده کردندتاثیر آلودگی هوا بر نتایج تست های زبانی به خصوص با افزایش سن و در مردانی با میزان تحصیلات پایین، عمیق تر است. به گزارششبکه خبری بی بی سی، همچنین آلودگی هوا خطر بیماری های پیش رونده از قبیل آلزایمر و دیگر اشکال زوال عقلی را افزایش می دهد.