سالم خبر 26 فروردين 1398 ساعت 14:09 http://saalemnews.com/news/4412/تزریق-ارز-4200-تومانی-کالاهای-اساسی-اقدام-نابخردانه-ای -------------------------------------------------- محمود نجفی عرب عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با سالم خبر: عنوان : تزریق ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی اقدام نابخردانه‌ای بود تعیین نرخ ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی، رانت‌ها و فسادهایی را به دنبال دارد که نظارت‌های جدی‌تر و قوی‌تری را طلب می‌کند -------------------------------------------------- متن : سالم خبر: تزریق ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی از جمله دارو و تجهیزات پزشکی اقدامی نابخردانه بود چون به نظر می رسد با وجود اختصاص این ارز، مردم از این یارانه بهره ای نبرده و طرفی نبسته اند. محمود نجفی عرب عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان این مطلب به سالم خبر گفت: من فکر می کنم که تزریق ارز 4200 تومانی به تمامی کالاهای اساسی از جمله دارو تجهیزات پزشکی اقدام نابخرادنه و اشتباهی بود و ادامه آن این دو بخش را بیش از پیش آسیب پذیر می کند. موضع فعالان اتاق بازرگانی هم از همان ابتدا، یعنی از روزی که آقای جهانگیری نرخ ارز را برای کالاهای اساسی 4200 تومان اعلام کردند، این بود که این اقدام نادرستی است. وی افزود: در شرایطی که نقل و انتقال ارز دچار چالش های فراوانی است و ما به سختی می توانیم ارز را به دست شرکای خارجی خود برسانیم روندهای بوروکراتیک لازم برای تامین این ارز بسیار دشوار و نفس گیر است. ضمن آنکه اختصاص نیافتن این ارز برای تامین دستگاه های لازم برای تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی از یک سو و قیمت گذاری غیر اقتصادی محصولات آنها از سوی دیگر فشار مضاعفی را بر شانه صنعتگران این دو حوزه تحمیل می کند. نجفی عرب با تاکید بر اینکه ما به سیاست تک نرخی شدن ارز معتقدیم، گفت: تعیین نرخ ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی، رانت ها و فسادهایی را به دنبال دارد که نظارت های جدی تر و قوی تری را طلب می کند و در نتیجه فضای کسب و کار آلوده و مشوش می شود. این در حالی است که می شد ما به التفاوت ارز 4200 تومان با نرخ ارز آزاد را به شیوه های مختلف بدست اقشار آسیب پذیر رساند. وی افزود: اکثر مردم ما زیر چتر حمایتی سازمان های بیمه گر قرار دارند و می توان برای بالا نبردن پرداخت از جیب مردم، درآمد حاصل فروش ارز به نرخ آزاد را به بیمه ها اختصاص داد تا از آن طریق افزایش قیمت های ناشی از افزایش نرخ ارز را جبران کنند. این عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ادامه داد: ما در حوزه انرژی هم همین بحث را داریم که چرا باید یارانه انرژی به شیوه موجود تزریق شود و نتیجه آنکه بخش زیادی از این سوخت به خارج از مرزهای ایران قاچاق می شود، در حالی که می شد این منابع را صرف توسعه ملی کرد. وی گفت: برخی از داروهای اساسی ما در حال قاچاق از کشور هستند و بنابراین می توان گفت یارانه ای که برای این محصولات اختصاص داده می شد به دست مردم خودمان نمی رسد و کشورهای دیگر از آن منتفع می شوند. نجفی عرب در حالی این سخنان را مطرح می کند که در شرایط فعلی نسبت بدهی شرکت های تامین کننده دارو و تجهیزات پزشکی به مرزهای بحرانی رسیده و آنها را درگیر شکاف سرمایه در گردش خود کرده است؛ به طوری که آنها ظرفیتی برای تحمل فشار مالی بیشتر را ندارند و اجرای این سیاست در شرایطی که الزامات آن به خوبی دیده و رعایت نشوند؛ خود می تواند برای بخش دارو تجهیزات مشکلی بر مشکلات پیشین بیفزاید. نجفی عرب اما معتقد است ما پیشتر هم در حوزه دارو حذف ارز دولتی را تجربه کرده ایم و از این تجربه درس های زیادی آموخته ایم که استفاده از این تجربیات می تواند ما در مسیر صحیح قرار دهد. وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز دارو به قیمت بازار آزاد و با توجه فاصله چند برابری این دو نرخ دست کم، به افزایش چند برابری سرمایه در گردش مورد نیاز است، تاکید کرد: با یک سری شرط و شروط منطقی می توان ارز 4200 را حذف کرد و با اتخاذ راهکارهای منطقی که بارها توسط کارشناسان ارائه و با نهادهای مختلف در مورد آنها بحث شده، به تامین ریالی و منابع جاری مورد نیاز شرکت ها پرداخت. نجفی عرب گفت: برای مثال با توجه به اینکه تامین ارز از سامانه نیما برای تولیدکنندگان مشکلات فراوانی را در پی دارد می توان تدابیری اتخاذ کرد که مسیر تامین ارز از بانک مرکزی بگذرد تا تولیدکنندگان با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند. ضمن آنکه تناقضات و تعارضات موجود در روند تخصیص ارز و قیمت گذاری همه مرتفع و هم زمان انجام شوند تا صنعت گران این حوزه ها از این سردرگمی رهایی یابند. وی در پاسخ به اینکه چرا با وجود ناکام ماندن این سیاست همچنان اصرار بر اجرای آن وجود دارد، گفت: تا پیش از ورود دکتر نمکی به وزارت بهداشت صحبت هایی بر سر حذف ارز دولتی از حوزه دارو و تجهیزات وجود داشت اما پس از آن این بحث ها متوقف شد و ظاهرا اعتقادی به آن وجود ندارد. نجفی عرب گفت: به نظر می رسد دلیل این مخالفت هم نگرانی از اجرای نادرست این سیاست و اختصاص نیافتن به موقع در آمد حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز به سازمان های بیمه گر و عمل نکردن دولت به تعهدات خود و در نتیجه بالا رفتن پرداخت از جیب مردم در حوزه درمان باشد. کمااینکه در دوره گذشته هم که این سیاست اجرا شد یکی دو دوره این پول به بیمه ها پرداخت شد اما پس از آن بدعهدی ها شروع شد.