سالم خبر 3 خرداد 1399 ساعت 11:47 http://saalemnews.com/news/6870/داروی-هیدروکسی-کلروکین-مرگ-آریتمی-بیماران-کووید-19-شدت-افزایش-می-دهد -------------------------------------------------- براساس مطالعه بزرگ مجله ی لنست اعلام شد: عنوان : داروی هیدروکسی‌کلروکین مرگ و آریتمی بیماران کووید-19 را به شدت افزایش می‌دهد -------------------------------------------------- سالم خبر:استفاده از داروی هیدروکسی کلروکین برای درمان بیماران مبتلا به کروناویروس به رغم تایید و اصرارهای ترامپ  هم مرگ و هم آریتمی قلبی در بیماران کوید-۱۹ را افزایش می‌دهد.  متن : سالم خبر: استفاده از داروی هیدروکسی کلروکین برای درمان بیماران مبتلا به کروناویروس به رغم تایید و اصرارهای ترامپهم مرگ و هم آریتمی قلبی در بیماران کووید-۱۹ را افزایش می دهد. به گزارش سالم خبر از نیویورک تایمز در مطالعه بزرگ مجله ی لنست مشخص شده است که براساسسومین مطالعه برروی تاثیرگذاری داروی هیدروکسی کلروکین مشخص شدهاست که این دارو بر درمان بیماران کووید19 کاملا بی تاثیر است. با مطالعه برتعداد 96 هزار و 32 نفردر ۶۷۱ بیمارستان در۶ کشور، تعداد ۱۴۸۸۸ بیمار در گروه درمان باکلروکین یا هیدروکسی کلروکین با و یا بدون ماکرولید و۸۱۱۴۴ بیمار نیز در گروه کنترل قرار داشته اند. بعد از کنترل عوامل مختلف و در مقایسه با گروه کنترل، ریسک مرگ دربیماران تحت درمان هیدروکسی کلروکین به تنهایی به میزان ۱۸درصد، با هیدروکسی کلروکین با ماکرولید۲۳/۸درصد، با کلروکین به تنهایی۱۶/۴درصد، با کلروکین با ماکرولید۲۲/۲ درصد افزایش یافت. همچنین در مقایسه با گروه کنترل، خطر آریتمی های بطنی در هر یک از گروههای درمانی باهیدروکسی کلروکین به تنهایی ۶/۱درصد، با هیدروکسی کلروکین با ماکرولید۸/۱درصد، با کلروکین به تنهایی ۴/۳ درصد و با کلروکین با ماکرولید۶/۵درصد افزایش یافته است. محققین در این مطالعه هیچ گونه تاثیری در درمان بیماران کووید19 با این داروهانیافتند.