سالم خبر 25 دی 1398 ساعت 13:56 http://saalemnews.com/news/5925/لازمه-ی-ورود-محیط-زیست-دایره-مسوولیت-اجتماعی-صنایع-دارویی -------------------------------------------------- عنوان : لازمه‌ی ورود محیط زیست در دایره مسوولیت اجتماعی صنایع دارویی یادداشت، ناصر ریاحی، رییس اتحادیه واردکنندگان دارو و عضو هیات رئیسه اتاق تهران -------------------------------------------------- در همه زمینه ها و رشته ها از افراد موفق مثل قهرمان تجلیل می شود. سیاست، ورزش، اجتماع از جمله این حوزه هاست که بارها  تجلیل از قهرمانان و افراد شایسته در آن را دیده ایم اما در مورد تجار، بازرگانان و فعال اقتصادی چنین تجلیل هایی کمتر دیده شده است. این درحالی است که قدردانی از فعالیت های یک کارآفرین و فعال اقتصادی ایرانی می تواند به گرمای تنور رقابت در کشور هم منجر شود، به ویژه که توجه به مسئولیت اجتماعی به عنوان یک  شاخص ویژه در مورد امین الضرب مورد توجه قرار گرفته است و به تقویت توجه کارآفرینان به مسئولیت اجتماعی کمک می کند. متن : از همه ی افراد موفق در تمامی زمینه ها و رشته ها همانند یکقهرمانتجلیل می شود. سیاست، ورزش، اجتماع از جمله این حوزه هاست که بارها تجلیل از قهرمانان و افراد شایسته در آن را دیده ایم اما در مورد تجار، بازرگانان و فعال اقتصادی چنین تجلیل هایی کمتر دیده شده است. این درحالی است که قدردانی از فعالیت های یک کارآفرین و فعال اقتصادی ایرانی می تواند به گرمای تنور رقابت در کشور هم منجر شود، به ویژه که توجه به مسئولیت اجتماعی به عنوان یک شاخص ویژه در مورد امین الضرب مورد توجه قرار گرفته است و به تقویت توجه کارآفرینان به مسئولیت اجتماعی کمک می کند. کنترل مصرف آب، توجه به حفاظت از محیط زیست با حذف استفاده از پلاستیک اعم از پوشه و خودکار و صرفه جویی در مصرف برق از نکاتی است که در دایره مسئولیت اجتماعی قرار می گیرد. هرچند بعضی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مصرف کمی دارند اما این حرکات سمبلیک می تواند به ترویج توجه به مسئولیت اجتماعی کمک کند و نباید از امتیاز آن در تقدیر از کارآفرینان گذشت. شرکت داروسازی نووو، از شرکت های داروسازی است که یک سال توسط دانشگاه هاروارد به عنوان مدیر نمونه انتخاب شد. از او درباره چرایی انتخاب پرسیدم درحالی که نه شرکت آن ها بزرگتر شده بو دو نه رشدی در دیگر شاخص های اقتصادی شرکت داشتند. پاسخ او توجه بیشتر به محیط زیست بود. این مدیر شرکت اروپایی از همه کارکنان خواسته بود با دوچرخه به محل کار بیایند و توانسته بود امتیاز کامل توجه به محیط زیست را کسب کند. توجه به حفاظت از محیط زیست و عمل به مسئولیت اجتماعی از جمله شاخص هایی است که در جشن امین الضرب هم دیده شده است. تقدیر از پیشکسوتان عرصه بازرگانی، تولید و خدمات هم در این زمینه مور توجه قرار گرفته است. این نشان می دهد معیارهایی که به ظاهر خارج از فضای کسب وکار تعریف می شود اما در واقع بر آن اثرگذار است، مورد توجه داوران بوده و امیدواریم این توجه بیشتر شود.