سالم خبر 8 بهمن 1397 ساعت 9:10 http://saalemnews.com/news/3837/اخلاق-پزشکی-منافع-بیمار-گره-خورده -------------------------------------------------- عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح کرد عنوان : اخلاق پزشکی با منافع بیمار گره خورده است مراقب باشیم از توانمندی‌های خود منحرف نشویم و به سمت مسیرهایی نرویم که با اهداف درمان سنخیت ندارد -------------------------------------------------- متن : سالم خبر: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد: در حرفه پزشکی، اصل بر منافع بیمار است و نباید اجازه دهیم منفعت بیمار در معرض خطر قرار بگیرد. چون که نگاه ناظر بیرونی نسبت به پزشک و پزشکی دچار خدشه می شود. به گزارش سالم خبر، علیرضا پارساپور در همایش دریچه ای به سلامت فردای ایران با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی درباره سلامت، اخلاق و مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت،گفت: چالش های پیش روی اخلاق پزشکی، در موضوعات و مباحث مختلفی قابل طرح است. به عنوان مثال، در موضوع پیوند عضو از دهنده زنده، اگر نمی خواهیم وارد چالش شویم، باید فکری شود. در غیر این صورت، جامعه دچار چالش جدی خواهد شد. این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: ما باید تعریف دقیق از اهداف درمان داشته باشیم، چون در غیر این صورت نمی توانیم در قبال فرصت های جدید، کاری پیش ببریم و مراقب باشیم از توانمندی خود منحرف نشویم و به سمت مسیرهایی نرویم که با اهداف درمان سنخیت ندارد. پارساپور درخصوص روند تدوین فعالیت های برنامه راهبردی اخلاق پزشکی توضیح داد و گفت: نخستین برنامه راهبردی اخلاق پزشکی کشور در سال 81 تدوین شد و پس از سال ها این برنامه مورد بازنگری مجدد قرار گرفت و کلیات آن به تصویب شورای عالی اخلاق رسید. وی افزود: تدوین درس نامه جامع اخلاقی برای دوره های پزشکی عمومی، پرستاری، دستیاران بالینی، دندانپزشکی، داروسازی، پیراپزشکی و نیز راه اندازی دوره فلوشیپ اخلاق پزشکی با گرایش های اخلاق بالینی، اخلاق در پژوهش و آموزش و... از جمله اقداماتی است که در برنامه موردتوجه قرارگرفته است. این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به بررسي طرح هاي تحقيقاتي علوم پزشكي از جهت ملاحظات شرعي، حقوقي و اخلاق اشاره کرد و گفت: رضايت آزمودني، رعايت حقوق آزمودني، حفظ آزمودني از خطرات احتمالي تحقيق، رعا