سالم خبر 23 تير 1399 ساعت 19:40 http://saalemnews.com/news/7283/افزایش-بستری-کودکان-مشکوک-مبتلا-کروناویروس-گرگان -------------------------------------------------- عنوان : افزایش بستری کودکان مشکوک و مبتلا به کروناویروس در گرگان -------------------------------------------------- سالم خبر: بستری کودکان مشکوک به کرونا ویروس در گرگان افزایش یافته است. متن : سالم خبر: بستری کودکان مشکوک به کرونا ویروس در گرگان افزایش یافته است. کارشناسانبیمارستان طالقانی گرگان اعلام کردند که بخش ویژه ای برای بستری کودکان مشکوک به کرونا در گرگان اختصاص یافته است. سید سراج الدین عارف نیا،معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان میزان بسترهای کودکان در ۴نیم ماه گذشته را ۲۵۰ کودک مشکوک به ابتلا به کرونا ویروس اعلام کرد. علائمی همچونتب، درد شکم، اسهال، سرفه، سرگیجه، سردرد و استفراغ از علائم کرونا در اطفال مبتلا به کروناویروس بوده است.