سالم خبر 26 آبان 1397 ساعت 13:12 http://saalemnews.com/gallery/2945/2/مراقبت-پای-مبتلا-دیابت-دست-شماست -------------------------------------------------- عنوان : مراقبت از پای مبتلا به دیابت در دست شماست -------------------------------------------------- متن :