سالم خبر 24 دی 1398 ساعت 10:57 http://saalemnews.com/news/5914/ایران-دومین-کشور-دارنده-دانش-فنی-رادیوداروی-تشخیص-سرطان -------------------------------------------------- عنوان : ایران دومین کشور دارنده دانش فنی رادیوداروی تشخیص سرطان -------------------------------------------------- سالم خبر: محققان پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای به دانش فنی نوعی رادیو دارو برای تشخیص سرطان لنفوما دست یافتند که به گفته آنها این رادیودارو دارای کارایی تشخیصی بالایی است. متن : سالم خبر: محققان پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای به دانش فنی نوعی رادیو دارو برای تشخیص سرطان لنفوما دست یافتند که به گفته آنها این رادیودارو دارای کارایی تشخیصی بالایی است. به گزارش سالم خبر،خنجری از محققان طرحبا بیان این که این طرح با هدایت و راهنمایی دکتر یاوری در پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای انجام شده است، به ایسنا گفت: در مطالعات انجام شده در این پژوهشگاه موفق به تولید رادیو داروی تشخیصی تکنسیوم ریتوکسیماب Tc-Rituximab شدیم که برای تشخیص انواع سرطان های لنفوما تجویز می شود. وی تکنسیم را رادیو دارویی دانست که مارکرهای سرطانی به ویژه سرطان لنفوما را تشخیص می دهد و ادامه داد: این رادیودارو دارای نیمه عمر کوتاه ۶ ساعته است و ما موفق شدیم این رادیو دارو را به همراه ریتوکسیماب (RITUXIMAB) تولید کنیم. ریتوکسیماب یک آنتی بادی است که به CD۲۰ موجود در لنفوسیت های B متصل است. این محقق در خصوص اهمیت این محصول، توضیح داد: رادیو داروی Tc-Rituximab یکی از مهمترین رادیو داروهای تشخیصی برای استفاده در تشخیص بیماری هایی از قبیل لنفوما (لنفومای غیر هوچکین)، آرتریت روماتوئید، سرطان سینه و یا هر گونه تهاجم و التهاب لنفوسیتی است. وی اضافه کرد: نیمه عمر پایین تکنسیم، محدودیت دسترسی جهانی و هزینه بسیار بالای تهیه آن باعث شده که واردات رادیو دارو به کشور امکان پذیر نباشد؛ از این رو تولید داخلی این رادیو دارو از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. خنجری با بیان این که این رادیودارو در دو نوع "کیت سرد" MDP-Rituimab و رادیو داروی TC-Rituximab ساخته شده است، خاطر نشان کرد: این رادیو داروی تشخیصی نسبت به سایر رادیو داروهای تشخیصی مشابه به دلیل خصوصیات منحصر به فرد از جمله رادیو ایزوتوپ تکنسیم و روش نشاندارسازی مستقیم آنتی بادی (روش احیای مستقیم) در تولید رادیو دارو و پایداری سازی فرآورده، دارای کارایی تشخیصی بالاتری است. خنجری اضافه کرد: همچنین تولید کیت سرد MDP-Rituimab موجب شده که این رادیو دارو قابل استفاده با تکنسیم رادیو ایزوتوپ های دارای ساختار مشابه تکنسیم مانند Re در مکان های مختلف باشد. این محقق با تاکید بر اینکه این رادیو دارو تست های کنترل کیفی پیش بالینی را با موفقیت سپری کرده است، ادامه داد: تست های بالینی این رادیو دارو در بیمارستان "نمازی شیراز" بر روی بیماران مبتلا به سرطان های لنفومای غیر هوچکین در حال اجرا است. وی با بیان این که دستیابی به تکنولوژی تولید کیت سرد و گرم این رادیو دارو، علاوه بر تامین نیاز داخلی می تواند جزو اهداف صدور آن قرار گیرد، گفت: این رادیو دارو در کشور آمریکا تولید می شد و ایران دومین کشور تولیدکننده این داروی تشخیصی است.