روایت تصویری از سفر دو روزه وزیر بهداشت به مازندران و افتتاح ۱۵ پروژه بهداشتی، درمانی و دانشجویی

21 مهر 1397 ساعت 11:00کد مطلب: 2526

آدرس مطلب: http://saalemnews.com/gallery/2526/2/روایت-تصویری-سفر-دو-روزه-وزیر-بهداشت-مازندران-افتتاح-۱۵-پروژه-بهداشتی-درمانی-دانشجویی

سالم خبر
  http://saalemnews.com