15 درصد از زنان باردار مبتلا به سلیاک دچار پرفشاری‌خون هستند
تاریخ انتشار : ۱۲ تير ۱۳۹۸
نان بربری شورترین نان کشور است
تاریخ انتشار : ۱۲ تير ۱۳۹۸
 کمبود هورمون تستوسترون با فشارخون بالا مرتبط است
تاریخ انتشار : ۱۰ تير ۱۳۹۸
پرفشاری خون یک چالش جدی در زندگی جنسی افراد است
تاریخ انتشار : ۰۴ تير ۱۳۹۸
تغییر ذائقه کودکان با تبلیغات رسانه ملی ظلم فاحش است
تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱۳۹۸