تراوشات غیرعالمانه‌ی مجموعه‌ی قبل اوضاع مدیران ارشد را سخت‌تر کرده بود
تاریخ انتشار : ۰۱ آذر ۱۳۹۹
گزارش‌های متناقض از دریافت وزارت بهداشت از یک میلیارد یورو
تاریخ انتشار : ۲۶ آبان ۱۳۹۹
بودجه عادی وزارت بهداشت هنوز پرداخت نشده است
تاریخ انتشار : ۲۶ آبان ۱۳۹۹
دانشمند مجارستانی برای ابداع روش درمان نابینایی جایزه سال اروپا را برد
تاریخ انتشار : ۱۹ شهريور ۱۳۹۹
80 سال دیگر می شویم 70 میلیون نفر
تاریخ انتشار : ۳۱ تير ۱۳۹۹