مغز انسان ۱۲ ساعت در آزمایشگاه زنده ماند
تاریخ انتشار : ۰۶ آذر ۱۴۰۰
قرص ضدکرونای مولنوپیراویر اثربخشی کمی دارد
تاریخ انتشار : ۰۶ آذر ۱۴۰۰
پادتن مونوکلونال جایگزین مناسبی برای واکسیناسیون کرونا نیست
تاریخ انتشار : ۰۶ آذر ۱۴۰۰
آغاز آزمایش اولین واکسن استنشاقی برای بیماری آلزایمر
تاریخ انتشار : ۳۰ آبان ۱۴۰۰
داروی رمدیسیویر در برابر جهش ویروس کرونا مقاومت نمی‌کند
تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱۴۰۰